zaterdag 12 maart 2011

Geef de ruimte om te werken

18 jaar
Op 21 maart 2011 bestaat de Amsterdamse Stichting Het Juttersdok 18 jaar. Dit viert de Stichting het Juttersdok op maandagmiddag, 21 maart 2011 van 1500 tot 1700 uur. Een en ander vindt plaats in Amsterdam Noord, Papaverweg 17-25. Zie ook www.juttersdok.nl

Het begin
Zij is ontstaan op initiatief van Ruud Antonisse en uit de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers van pension Zeezicht (pension voor zwerfjongeren), bewoners van pension Zeezicht, vrijwilligers van verschillende Emmaus woon en werk gemeenschappen, Het projectbureau jeugdhulp verlening Amsterdam, Straathoekwerkers uit Amsterdam, Rotary Amsterdam, Prinses Juliana Fonds, O en O Fonds, Stichting Zwerfkinderen Nederland en vele andere organisaties en vooral mensen.

Ruimte geven om te werken
De initiatiefgroep wilde een andere benadering van de zwerfjongeren. Niet vanuit een slachtoffer verhaal, maar juist vanuit het zoeken naar mogelijkheden, kansen en al doende werken aan het bereiken van zelfstandigheid. Veel van de zwerfjongeren waren gewend aan bemoeienis van ouderen die het allemaal beter weten en veel van deze jongeren hadden een slecht zelfbeeld en weinig kracht en discipline om hun situatie te veranderen. Stichting Het Juttersdok stelde zich ten doel deze jongeren de ruimte te geven om te werken, in gesprek raken met de jongeren en hen richting geven naar zelfstandigheid. Verder was onze inzet erop gericht de omgeving hierin te betrekken en aan iedereen feitelijk te vragen deze jongeren de ruimte te geven om te werken.

Juttersdok biedt direct werk in haar kringloopbedrijf en krijgt door haar vrijwilligers een relatie met de jongere die verder gaat vaak dan die van werkbegeleider. De Jutters delen een kringloopbedrijf waar gewerkt moet worden en elkaars levensverhalen, waarbij aan elkaar steun gegeven kan worden, richting geven, doelen stellen en zelf verantwoordelijkheid nemen. Deze aanpak is succesvol en kost weinig publiek geld door onze kringloopinkomsten.

Werken aan Belemmeringen
Terwijl de Jutter werkt, leren wij elkaar kennen en zien, voelen, horen en ruiken wij van elkaars handelingen op de werkvloer en zo leren wij meer van elkaar. Ook veel oorzaken van werkloosheid; geen afgeronde opleiding, veel opgekropte negatieve ervaringen, geen geld, geen mensen die je kunnen opbeuren in je persoonlijke omgeving en daardoor ook verslavingen, gezondheidsklachten, een minderwaardigheidsgevoel en asociaal gedrag. Hierdoor hebben de vrijwillige collega’s de hulp nodig van professionals die met deze omstandigheden aan het werk gaan in samenwerking met de betreffende jutter en zijn omgeving.

De Trajectbegeleider
Dit werk verricht de trajectbegeleider. Om bepaalde persoonlijke omstandigheden te helpen verbeteren, heb je iemand nodig die juist deze zaken bespreekbaar maakt en gebruikmakend van het netwerk van Juttersdok, specialisten in contact brengt met de Jutter. Deze professional is de individueel integraal trajectbegeleider. (ITB) Niet te verwarren met een werkbegeleider of woonbegeleider. De trajectbegeleider is de coach van het persoonlijk ontwikkelingstraject van de Jutter. Zijn vertrouweling, coach. Hij houdt zich bezig met netwerken m.b.t. wonen, leren, gezondheid, sociale omgeving, financiën, werken voor en na Juttersdok, vrije tijdsbesteding, justitiezaken en verslavingen. Als coach van het ontwikkelingstraject geeft hij sturing, bemiddeling en leiding aan de Jutter.

De praktijk
Juttersdok Kringloop is toegankelijk voor iedereen, jong en oud, die wil werken als vrijwilliger. Wij kijken alleen naar motivatie en aanspreekbaarheid met betrekking tot het werk dat wordt verricht.

Het sollicitatie gesprek is geen intake. De sollicitant komt niet onder begeleiding en wordt ook niet met de auto gebracht. De aanstaande nieuwe Jutter is geen cliënt maar een vrijwillige werknemer die, niet vrijblijvend, met ons een vrijwilligerscontract afsluit voor de duur van een half jaar. Indien er uit het gesprek blijkt dat op een groot aantal gebieden de sollicitant moeilijkheden heeft, dan zal trajectbegeleiding verplicht gesteld worden. Dit om te voorkomen dat de werkplek Juttersdok een parkeerplek wordt voor de sollicitant.

De sollicitant wordt direct in het gesprek aangenomen en er wordt een vervolg afspraak gemaakt waar de nieuwe Jutter door een meer ervaren vrijwillige Jutter zal worden opgevangen. Op de vestiging waar de jutter gaat werken is een bedrijfsleider aanwezig die zal uitleggen wat voor werkzaamheden er zoal zijn en wat de bedrijf en veiligheid regels zijn binnen het bedrijf. Er wordt niet met hulpverleners gesproken zonder toestemming van de Jutter zelf. Externe organisaties die Juttersdok willen gebruiken om hun cliënten te helpen, zullen zich moeten conformeren aan deze werkwijze en ook moeten betalen voor onze rapportages en inzet om hun cliënt en onze Jutter zelfstandigheid en carrière te doen bereiken.

Eenmaal aan het werk krijgt de jutter steeds meer verantwoordelijkheden en wordt er ondertussen gewerkt aan zijn persoonlijke belemmeringen, indien hiervan sprake is. De Jutter wordt geacht te willen samenwerken, open te staan voor nieuwe collega’s en niet zijn eigen winkeltje te gaan bedrijven binnen het kringloopbedrijf. Er is een logboek waar een en ander in wordt opgeschreven en er zijn werkoverleggen waar je aan deelneemt en samen probeer je het kringloopwerk zo goed als mogelijk te verrichten.

Kringloop is niet ons werk
Kringloop is ons middel, een mooi middel. Misschien zelf een doel op zich, maar altijd ondergeschikt aan het doel ruimte geven om te werken. Echter doordat we intensief bezig zijn met onze Jutters, merken wij ook dat wij als kringloopbedrijf het gewoon hartstikke goed doen. En door samenwerking ontstaat er ook veel betaald werk bij andere bedrijven waar onze Jutters betaald aan het werk kunnen.
Juttersdok Kringloop leidt toe naar werk in de volgende branches: Detailhandel, Welzijn, Transport, Administratie, Productie, Techniek en Activiteiten en Woonbegeleiding. Samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten en organisaties zijn bepalend voor succes of mislukking. Allereerst dient de motivatie en bereidheid gedrag te veranderen en te verbeteren , aanwezig te zijn bij de Jutter.

De Toekomst
Wij zijn nog lang niet klaar met ons werk. Nog niet op de helft. Er is zoveel sociale armoede en economie in de wereld dat wij nog steeds iedereen willen oproepen om ruimte te geven om te werken. Geef de ruimte aan mensen die klem zitten, vast zitten, zelfstandig niet de kans en de mogelijkheid hebben om hun situatie ten goede te keren.

Juttersdok zal meer samenwerking aangaan met partners. Bijvoorbeeld ook met het bedrijfsleven. Op het gebied van re-integratie en op het gebied van Afval. Afval is grondstof voor een gezonde samenleving. Uw afval verwerken wij tot grondstoffen in samenwerking met recyclingbedrijven. Hier ontstaat ongelooflijk veel werk uit en dat geeft ons de ruimte om te werken aan belemmeringen.

Uit Spaanse Ruiters van Koos Terpstra (1999): ‘Zo mooi is de wereld, zo mooi zou die kunnen zijn. Als mensen zouden begrijpen dat je samen zo veel verder komt’.

Ruud Antonisse, Oprichter/directeur
12 maart 2011

Programma 21 maart 2011
1500 uur: Verwelkoming door het daklozen koor

15.30: kindervoorstelling in het Kringloopstrand theater

16.00: Open Discussie over ruimte geven om te werken

16.30: Hoor en wederhoor van Ruud Antonisse met Andree van Es

16.40: Andree van Es in gesprek met Jutters

17.00: Afsluiting door het Daklozen koor
Waar? Juttersdok Kringloop Papaverweg 17-25, Amsterdam Noord

woensdag 2 maart 2011

video de Opruimlijn werkt samen met kringloopbedrijven

Woningen, bedrijfspanden en inboedels veegschoon leegruimen

Juttersdok 18 jaar, manifestatie:'geef ruimte om te werken!'

Op 21 maart bestaat Juttersdok Kringloopbedrijf, kringloop, kringloopwinkel, maar vooral de maatschappelijke Amsterdamse organisatie die ruimte wil geven om te werken, 18 jaar. We zijn eindelijk volwassen en dat vieren we met
de manifestatie: ' Geef de ruimte om te werken.'

We zijn natuurlijk erg trots dat wij het zover hebben gebracht en zijn tegelijkertijd ons bewust van ons sterfelijk karakter doordat wij ook heden in de situatie zitten van een reorganisatie om economische redenen die het ontslag van een aantal medewerkers zal betekenen. Het betreft hier medewerkers die al erg lang bij ons hebben gewerkt en een belangrijk deel van hun leven aan Juttersdok hebben gewijd.

Ontslag lijkt onvermijdelijk nu de gemeente Amsterdam geen nieuwe aanbesteding aanbiedt en onze DWI trajecten, voor mensen met een afstand tot het maatschappelijk verkeer, contractueel per 1 maart j.l. zijn verlopen. Zolang er geen nieuwe overeenkomst is tussen een reïntegratie bedrijf (bijvoorbeeld DWI, PAntar, UWV, Agens) en Juttersdok krijgen wij niet betaald voor de begeleiding van Jutters. Hierdoor komt de baan als werkbegeleider te vervallen en raken 8 professionele Jutters hun baan kwijt.

We hopen dat u met ons in ieder geval wilt laten zien dat u ons een warm hart toe draagt en aanwezig zal zijn bij onze manifestatie. Zie hieronder de uitnodiging met programma. Graag tot ziens.

Ruud Antonisse, Juttersdok Amsterdam

UITNODIGING:

JUTTERSDOK 18 JAAR.....

Dat zou toch een feest moeten zijn...........

Amsterdam, 28 februari

Lieve mensen,

op 21 maart 2011 bestaat Juttersdok 18 jaar. Dat wil zeggen dat wij, een
aantal jongeren van zwerfjongeren pension Zeezicht en drie vrijwilligers,
op 21 maart 1993 op de Piet Heinkade een loods hebben gekraakt en er zijn
gaan opruimen.

Dit heeft verstrekkende gevolgen gehad..

Inmiddels hebben wij sinds november 1993 een zelfstandige stichting welk
het heeft gepresteerd om zich te ontwikkelen tot een organisatie, bevolkt
met ongeveer 200 Jutters.

En nu staat ons bestaansrecht ter discussie..

Net als de jongeren die op hun 18e door de voogd werden losgelaten, met
als gevolg dat zij soms zwerfjongeren werden, lees de site van
www.zwerfkinderen.nl, wordt onze stichting in haar bestaan bedreigd. Wij
moeten re-organiseren omdat de gemeente Amsterdam niet in staat is de
lopende samenwerking, welk wettelijk stopt per 1 maart 2011 voor
Juttersdok, te bestendigen door nieuw beleid direct uit te voeren. Wij
hebben gevraagd om een half jaar ter overbrugging, echter hiervan kan
volgens mevrouw van Es, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geen
sprake zijn..

Daarom deze uitnodiging voor de.....

Juttersdok Manifestatie met onze strijdkreet......

GEEF RUIMTE OM TE WERKEN!

Programma
21 maart 2011, 1500-1700 uur
Papaverweg 17-25, Amsterdam Noord

1500 uur: Verwelkoming door het daklozen koor
15.30: kindervoorstelling in het Kringloopstrand theater
16.00: Open Discussie over ruimte geven om te werken
16.30: Hoor en wederhoor van Ruud Antonisse met Andree van Es
16.40: Andree van Es in gesprek met Jutters
17.00: Afsluiting door het Daklozen koor

Ondertussen zijn er diverse bezienswaardigheden in de winkel en vinden we
tijd voor vragen, er loopt een filmmaakster rond die een en ander vast
legt en we zullen na afloop dansen bij onze buren , al was het alleen maar
om te vieren dat wij een goeie tijd hebben gehad!