maandag 25 januari 2010

de krenten uit de papNet voor de kerst heeft de Amsterdamse Politiek besloten dat bedrijven geen vergoeding meer krijgen voor het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een participatiebaan. Deze vergoeding bedroeg 1000 euro per half jaar. Voor dit geld had de werkgever de verantwoordelijkheid om de zogenaamde Papper werkervaring op te laten doen. Voorwaarde is dat de 'papper'overtallig is en dus geen werk van een reguliere werknemer verdringt.


Veel van de Pappers blijken echter niet uit te stromen naar reguliere banen omdat er bij de diverse Pappers om verschillende oorzaken redenen zijn dat zij afhankelijk blijven van deze vrijwilligersbaan. Vaak gaat het om gezondheids omstandigheden of bijvoorbeeld schulden en relatieproblemen.


Het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam zal leiden tot kosten verhoging in plaats van verlaging, daar deze mensen toch middels een of andere regeling mee mogen doen en dan dus weer in een zogenaamd maatschappelijk activeringsproject komen. Nieuwe gesprekken zijn nodig met de klantmanager en de consulent en de mogelijk inlenende organisatie. De kosten hiervan zijn aanmerkelijk hoger dan 1000 euro per half jaar.


Wie heeft de gemeenteraad hierover geinformeerd?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten